HomeTài chính bưu chính

Bảo hiểm bưu điện sẽ hỗ trợ bạn ra sao khi xảy ra tai nạn

Bảo hiểm bưu điện sẽ hỗ trợ bạn ra sao khi xảy ra tai nạn
Like Tweet Pin it Share Share Email

Rất không may cho chúng ta khi tham gia giao thông lại bị xảy ra tai nạn. Khi xảy ra tai nạn chúng ta cần bình tĩnh xử lý các sự việc liên quan, trong đó có việc yêu cầu bên bán bảo hiểm tham gia hỗ trợ giải quyết tổn thất.

Vậy khi được yêu cầu của khách hàng, Bảo hiểm bưu điện (PTI) sẽ giải quyết, hỗ trợ khách hàng ra sao. Dưới đây là quy trình hỗ trợ của Bảo hiểm Bưu điện.

bảo hiểm bưu điện

Comments (1)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *