TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Tên giao dịch: Bưu điện thành phố Hải Phòng

Tên viết tắt: Bưu điện Hải Phòng

Tên giao dịch quốc tế: HaiPhong Post

Tên viết tắt quốc tế: HPPost

1. Cơ cấu tổ chức:

- Cơ cấu tổ chức của Bưu điện Hải Phòng, gồm: Ban Giám đốc và 04 phòng chức năng giúp việc; 13 đơn vị hoạch toán phụ thuộc (gồm 09 Bưu điện quận/huyện, 03 Bưu điện Trung tâm, 01 Trung tâm Khai thác Vận chuyển).

- Tổng số lao động: trên 750 người.

2. Hệ thống mạng lưới:

- Hệ thống điểm phục vụ: có 51 bưu cục, 155 điểm Bưu điện Văn hóa xã; Có 5 đường thư cấp 2, 27 đường thư cấp 3, 1 đường thư Hải Phòng – Hà nội, 125 tuyến phát mỗi ngày.

- Hệ thống khai thác: Tại thành phố có 01 Trung tâm Khai thác bưu gửi đi và đến thành phố; 11 trung tâm khai thác cấp quận/huyện, thực hiện khai thác bưu gửi đi và đến huyện.

3. Ngành nghề kinh doanh chính:

- Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát trong và ngoài nước;

- Tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ các. Điều ước quốc tế trong lĩnh vực bưu chính mà Việt Nam ký kết, gia nhập khi được Nhà nước cho phép;

- Kinh doanh các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã  và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)..., Bưu điện Hải Phòng đã khẳng định được ưu thế vượt trội của mình về năng lực phục vụ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trên mọi miền của đất nước.

4. Hoạt động cộng đồng:

Là doanh nghiệp chuyển phát duy nhất được Nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ bưu chính công ích phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giảm nhẹ thiên tai. Bên cạnh đó Bưu điện Hải Phòng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như: miễn cước hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào Miền Trung; miễn cước gửi bảo trợ cho các Trung tâm nhân đạo, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện…

5. Mục tiêu:

Bưu điện Hải Phòng đang nỗ lực phấn đấu trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tài chính và Bán lẻ hàng đầu tại Hải Phòng, là sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng.